ชุดนี้จัดหนัก
ซอยหมาแมว
ดูดให้หายยากไปเลย
โดดงานมาเอากัน
แอบดูเพื่อนสาว
โชว์รับปีม้า คึกคัก ๆ
ควยเลย
กลัวที่ไหน
ช่วยกันเพื่อนสาว
กลมใหญ่พอมะ